Hiệp ước hoặc Nghị định thư Kyoto là gì?

ĐƯỢC VIẾT BỞI

Các thảm họa thiên nhiên xảy ra ở Nhật Bản, châu Á và trên toàn thế giới có thể ít hơn nhiều nếu con người không tàn phá đất đai. Trong suốt lịch sử loài người, các chính phủ đã cố gắng thực hiện các thỏa thuận để chấm dứt sự nóng lên toàn cầu và các vấn đề tự nhiên khác, một trong số đó là Nghị định thư Kyoto nổi tiếng hay Hiệp ước Kyoto.

Nghị định thư Kyoto là một hiệp ước quốc tế mà mục đích để làm cho các nước phát triển cam kết giảm khí mà làm trầm trọng thêm hiệu ứng nhà kính, nhằm giảm bớt những tác động gây ra bởi sự nóng lên toàn cầu. Các cuộc thảo luận cũng được tổ chức để thiết lập các mục tiêu và dự án không gây hại cho Hành tinh.

Mọi chuyện bắt đầu với hội nghị thảo luận về môi trường ở Toronto năm 1988, nhưng đến năm 1997 mới diễn ra tại một hội nghị khác được tổ chức ở Kyoto ở Nhật Bản, người ta đề xuất nghị định thư này với tên gọi là Nghị định thư Kyoto, nhưng mọi thứ không dễ dàng đối với bộ máy quan liêu thế giới.

Nghị định thư Kyoto hay Hiệp ước Kyoto là gì?

Ai đã ký Nghị định thư Kyoto?

Cần có 55 quốc gia chịu trách nhiệm về 55% ô nhiễm trên thế giới ký hiệp ước này. Thật không may, Hoa Kỳ đã không chấp nhận thỏa thuận, nói rằng giao thức này có thể đe dọa nền kinh tế Mỹ. &Nbsp; Nghị định thư Kyoto chỉ có hiệu lực vào ngày 16 tháng 2 năm 2005, ngay sau khi Nga tham gia vào thỏa thuận vào tháng 11 năm 2004.

Trên thực tế, hầu hết các quốc gia đã phê chuẩn hoặc ký kết Nghị định thư Kyoto. &Nbsp; Đối với những người không nhận thức được sự khác biệt trong việc ký kết và sửa đổi, khi một quốc gia ký hiệp ước, quốc gia đó cam kết tuân thủ thỏa thuận, nếu quốc gia đó phê chuẩn, nghĩa là quốc gia đó cơ quan lập pháp phù hợp với các yêu cầu của hiệp định.

Đến cuối năm 2009, hầu hết các quốc gia đã phê chuẩn Nghị định thư Kyoto, cả Nhật Bản và Brazil và hầu hết các quốc gia chỉ có thể phê chuẩn chữ ký của họ vào năm 2002.   Các quốc gia được chia thành 2 nhóm với các nghĩa vụ khác nhau được gọi là Phụ lục 1 (các nước phát triển) và không phải Phụ lục 1 (các nước đang phát triển).

Nghị định thư Kyoto hay Hiệp ước Kyoto là gì?

Nghị định thư Kyoto có liên quan gì?

Mỗi quốc gia có nghĩa vụ khác nhau, nhưng tất cả đều hướng đến việc giảm ít nhất 5% chất ô nhiễm thông qua cải cách trong lĩnh vực năng lượng và giao thông, sử dụng các nguồn năng lượng thay thế và bền vững, loại bỏ các cơ chế không phù hợp, hạn chế phát thải khí mê-tan và các khí khác và bảo vệ rừng và môi trường.

Đối với các nước phát triển tuân thủ những gì đã được áp đặt trong Nghị định thư, họ sẽ phải giảm mạnh lượng khí thải, điều này sẽ làm suy yếu tăng trưởng kinh tế, đó là lý do tại sao Tổng thống George W. Bush từ chối ký hiệp ước và ông cũng gọi hiệp ước là không công bằng vì các nước không có nhiều nhu cầu như vậy.

Hiệp ước hết hạn vào năm 2012, nhưng sớm được gia hạn đến năm 2020. Một số quốc gia cố gắng dập tắt hiệp ước, năm 2017 một trong những điều được thảo luận nhiều nhất là việc giải phóng CO2 do phá rừng không kiểm soát của một số quốc gia như rừng Amazon.

Trong số các hành động được trình bày để tuân thủ hiệp ước, có ba Cơ chế linh hoạt: (1)   Thực hiện chung [CI] để tạo dự án, (2)   Giao dịch khí thải hoặc Giao dịch khí thải quốc tế và (3)   Phát triển sạch [CDM] bao gồm các dự án bền vững nhằm giảm thiểu khí ô nhiễm.

Nghị định thư Kyoto hay Hiệp ước Kyoto là gì?

Các hiệp ước khác liên quan đến môi trường

Vị trí của Hoa Kỳ và một số nước khác liên quan đến Nghị định thư Kyoto là khá buồn và đáng ngờ. Một điều rất buồn là để xem sự chậm trễ của toàn bộ quá trình và kết quả dường như không đủ. May mắn thay, không có thỏa thuận khác trong lực lượng với một số quốc gia khác.

Có, có một số hiệp ước và thỏa thuận quốc tế khác nhằm mục đích giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường. Trong bài viết này, chúng tôi nói về Hiệp ước Kyoto có một chút liên quan đến Nhật Bản, dẫn đến một phạm vi rộng lớn hơn. Chúng tôi sẽ kết thúc bằng cách liệt kê các hiệp định và hiệp ước khác liên quan đến môi trường.

Đây là nỗ lực của tôi để tóm tắt Nghị định thư Kyoto hay Hiệp ước một cách đơn giản và dễ dàng cho độc giả của trang web. Hiện vẫn còn rất nhiều điều sâu sắc bạn có thể nghiên cứu về hiệp ước này Kyoto rất quan trọng và những người khác mà chúng ta sẽ vào danh sách. Cảm ơn vì những bình luận và chia sẻ! 

  • Chương trình nghị sự 21;
  • Công ước Bonn;
  • Công ước OSPAR;
  • Nghị định thư Bảo vệ Môi trường Hiệp ước Nam Cực;
  • Hội nghị Stockholm;
  • Công ước Viên về Bảo vệ Tầng Ôzôn;
  • Công ước Stockholm;
  • Nghị định thư Annapolis;
  • Nghị định thư Montreal;
  • Sinh-thai-92;
Compartilhe com seus Amigos!