พบกับความแตกต่าง  ประเภทของซูชิ อุรุมากิ นิกิริ

Nigirizushi เป็นซูชิที่ทำด้วยมือมักใช้ปลาดิบทำฐานหรือปิดบนข้าวปั้นขนาดเล็ก ส่วนใหญ่แล้วไฟล์ โนริ 

Uramaki เป็นซูชิประเภทหนึ่งที่ม้วนกลับหัว ในกรณีนี้ไส้จะห่อด้วยสาหร่ายก่อนแล้วจึงราดด้วยน้ำส้มสายชู

Makizushi เป็นซูชิแบบดั้งเดิมที่ห่อด้วยสาหร่ายโนริ Makizushi มีหลายประเภท

Temaki เป็นซูชิขนาดใหญ่ที่ม้วนด้วยมือโดยมีโนริรูปกรวย ซูชินี้มักมีความยาว 10 เซนติเมตรและรับประทานด้วยมือ