ค้นพบความแตกต่าง  ประเภทของซูชิ อุรุมากิ นิกิริ

Nigirizushi เป็นซูชิที่ทำด้วยมือมักใช้ปลาดิบทำฐานหรือปิดบนข้าวปั้นขนาดเล็ก ส่วนใหญ่แล้วไฟล์ โนริ 

Uramaki เป็นซูชิชนิดหนึ่งที่ม้วนกลับด้าน ในกรณีนี้การบรรจุจะถูกห่อด้วยสาหร่ายก่อนแล้วจึงใส่น้ำส้มสายชู

Makizushi เป็นซูชิแบบดั้งเดิมที่ม้วนด้วยสาหร่ายโนริ มากิซุชิมีหลายประเภท

Temaki เป็นซูชิม้วนมือขนาดใหญ่ที่มีโนริรูปกรวย ซูชินี้มักจะยาว 10 เซนติเมตรและกินด้วยมือของคุณ