พบกับ ความหมาย de Ikigai  

คำว่า Ikigai ใช้เพื่อแสดงถึงจุดมุ่งหมายของชีวิตจุดมุ่งหมายของชีวิตของบุคคลแรงกระตุ้นให้เหตุผลในการมีชีวิตอยู่  

คำ iki-gai เขียนด้วยอุดมคติ  [生 き 甲斐] เป็นคำที่แสดงถึงเป้าหมายในชีวิตสิ่งที่ต้องดำเนินชีวิตต่อไป ความหมายของมันค่อนข้างแรงและไม่ควรใช้เบา ๆ 

เชื่อกันว่าแนวคิด Ikigai มีต้นกำเนิดและความหมายทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยเฮอัน บางคำเชื่อมโยงคำนี้กับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความหลงใหลและทักษะนอกเหนือจากคำว่า yarigai ซึ่งหมายถึงคุณค่าของการทำและ hatarakigai ซึ่งหมายถึงคุณค่าของการทำงาน 

Ikigai เป็นวิถีชีวิตที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสามัคคีอายุยืนยาวและความพึงพอใจเป้าหมายคือการค้นหาคำตอบสำหรับคำถามต่างๆเช่น: - คุณรักอะไร? - คุณเก่งอะไร? - โลกต้องการคุณเพื่ออะไร? - คุณจะได้รับเงินอะไรบ้าง? 

ในความเป็นจริง Ikigai สามารถเปรียบเทียบกับแนวคิดที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่นวิธีไคเซ็นและแนวคิดอื่น ๆ ของญี่ปุ่น  เขาเชื่อมโยงอย่างมากกับการฝึกสอนหลายคนนำไปใช้ในชีวิตการทำงานของเขา