อะนิเมะ - เกี่ยวกับภาพวาดญี่ปุ่น

อคติต่ออนิเมะและมังงะ

สำหรับชาวญี่ปุ่น อนิเมะเป็นเพียงมังงะที่ประสบความสำเร็จและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเยาวชนของญี่ปุ่น แต่ชาวบราซิลและ