Koromogae - koromogae - ประเพณีตามฤดูกาล

Koromogae – ประเพณีตามฤดูกาล

คุณรู้ไหมว่า koromogae (衣替え) หมายถึงอะไร? ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีด้านสุนทรียะซึ่งเกิดขึ้นกับ

แผนที่ของญี่ปุ่นและ 8 ภูมิภาค

อาณาจักรวาและญี่ปุ่นโบราณ

ทราบหรือไม่ว่าในสมัยก่อนเมื่อญี่ปุ่นเป็นดินแดนที่มีคนอาศัยอยู่อย่างเบาบางและส่วนใหญ่ของโลกก็ยังคงอยู่

โตเกียว วากุอิ

เกนไดหมายถึงอะไร?

เคยสงสัยหรือไม่ว่า Gendai หมายถึงอะไรในภาษาญี่ปุ่น? นิรุกติศาสตร์ของคำคืออะไร? ในบทความนี้เราจะศึกษาเรื่อง