Koromogae - koromogae - ประเพณีตามฤดูกาล

Koromogae – ประเพณีตามฤดูกาล

คุณรู้ไหมว่า koromogae (衣替え) หมายถึงอะไร? ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีด้านสุนทรียะซึ่งเกิดขึ้นกับ

กิโมโน - เกี่ยวกับเสื้อผ้าญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม

กิโมโน – ทุกอย่างเกี่ยวกับเสื้อผ้าญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม

คุณรู้จักเสื้อผ้าญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เรียกว่ากิโมโนหรือไม่? ในบทความนี้เราจะเห็นเล็กน้อยเกี่ยวกับการแต่งกายแบบดั้งเดิมที่มีชื่อเสียง