18 wagashi - ขนมญี่ปุ่น

18 วากาชิ – ขนมญี่ปุ่น

Wagashi [和菓子] เป็นขนมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมหรือขนมหวานที่มักจะเสิร์ฟพร้อมกับชา โดยเฉพาะประเภทที่ทำจาก