รามูเนะโซดาคืออะไร? - รามูเนะ

รามูเนะโซดาคืออะไร?

รามูเนะโซดา (ラムネ) เป็นเครื่องดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ซึ่งมีลูกแก้วทำหน้าที่เป็น

วิธีคัมบังคืออะไร? - คัมบัง 1

Kanban Method คืออะไร?

ไม่สำคัญว่าคุณต้องการจัดระเบียบเวลาของคุณให้ดีขึ้นหรือจัดการบริษัทขนาดใหญ่ วิธีการ Kanban สามารถช่วยคุณได้