อุดมศึกษาในเกาหลีใต้

[โฆษณา] โฆษณา

ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดในด้านความคิด วัฒนธรรม และสังคมระหว่างประเทศตะวันตกและตะวันออกไม่ได้ขัดขวางนักเรียนหลายพันคนจากการแสวงหาการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน Terra da Manhã Calma ตามที่นักวิจัยเขียนรายงานการวิจัยของฉัน เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและทัศนคติที่ดีของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่มีต่อ การทำให้เป็นสากล ทำให้ประเทศเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับการท่องเที่ยวเชิงการศึกษา อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ความแพร่หลายของภาษาอังกฤษ และระบบการบูตที่ภักดีดึงดูดนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกมาที่เกาหลีใต้

ระบบอุดมศึกษา

การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นที่นิยมในเกาหลีใต้ ประมาณ 70% ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเปิดแบบดั้งเดิมเท่านั้น (ซึ่งจัดหลักสูตรวิชาการผ่านทางอินเทอร์เน็ต)

กระบวนการศึกษาในมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็นสามขั้นตอน: ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ต้องใช้เวลาสี่ปีจึงจะได้รับปริญญาตรี และต้องใช้เวลาสองปีสำหรับปริญญาโท นักศึกษาปริญญาเอกทำงานวิจัยไม่เกินสี่ปี

ปีการศึกษาในเกาหลีใต้แบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษา หนึ่งเริ่มในเดือนมีนาคมและอีกอันในเดือนกันยายน หลังจากแต่ละภาคการศึกษา มีการประกาศวันหยุด: ฤดูร้อน กลางเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ฤดูหนาว ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์

ที่สำคัญ คุณต้องจ่ายค่าการศึกษาทุกประเภทในเกาหลี (รวมถึงการศึกษาก่อนวัยเรียนด้วย) ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่สูงขึ้นจาก US$ 1,500 ถึง US$ 8,000 ต่อปี หลักสูตรปริญญาโทมีค่าใช้จ่ายประมาณหนึ่งในสี่ของจำนวนนั้น

โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยยังได้รับเงินทุนบางส่วนจากนักศึกษา ซึ่งจ่ายค่าบริการช่วยเหลือนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ค่าห้องพักและค่าอาหารในหอพัก และประกันสุขภาพ

ด้านเนื้อหาของการศึกษา

ช่วงเวลาที่นักศึกษาสามารถได้รับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกในเกาหลีใต้นั้นเกือบจะเหมือนกับช่วงนั้นในยุโรป อย่างไรก็ตาม เนื้อหาของกระบวนการศึกษาของเกาหลีแตกต่างไปจากของยุโรปอย่างเห็นได้ชัด

มหาวิทยาลัยเกาหลีส่วนใหญ่ยึดถือมาตรฐานการศึกษาแบบเสรีนิยม ไม่มีหลักสูตรที่เข้มงวดที่นี่ นักศึกษามีอิสระในการเลือกวิชาที่สนใจ รวมทั้งวิทยาศาสตร์ทั่วไปและวิชาเฉพาะทาง รูปแบบดังกล่าวเมื่อรวมกับค่าเล่าเรียนแล้ว จะกระตุ้นให้นักเรียนเลือกวิชาที่เรียนอย่างมีความรับผิดชอบ การจัดลำดับความสำคัญของนักเรียนเป็นตัวกำหนดว่าปีที่มหาวิทยาลัยจะมีประโยชน์และประสิทธิผลเพียงใด ดังนั้น การรับรู้ถึงเสรีภาพจึงกำหนดความรับผิดชอบและภาระผูกพันที่สำคัญต่อนักเรียน

เมื่อประเมินผลการเรียนของนักเรียน นักการศึกษาชาวเกาหลีใต้จะไม่กังวลกับปริมาณข้อมูลที่เรียนรู้ เกรด หรือแม้แต่การเข้าชั้นเรียน สิ่งสำคัญที่สุดที่นักเรียนต้องทำเพื่อให้ได้เกรดที่ดีคือการพิสูจน์ว่าเขาสามารถนำข้อมูลที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติได้จริง นักเรียนเตรียมโครงงานจริงและแก้ปัญหากรณีศึกษา แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ทฤษฎีในสถานการณ์ต่างๆ

ไม่มีการสัมมนาที่มหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้ มีเพียงการบรรยายในหลักสูตร บทเรียนในชั้นเรียนมีหลายรูปแบบ บทเรียนในชั้นเรียนมีหลายรูปแบบ ในขั้นแรก ผู้สอนมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนเตรียมการนำเสนอที่กล่าวถึงบางแง่มุมของหัวข้อที่กำลังศึกษา ระหว่างชั้นเรียน นักเรียนนำเสนอข้อมูลที่เป็นภาพใหญ่ รูปแบบนี้จะสอนให้นักเรียนพูดในที่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอที่กระชับ และการดูดซึมข้อมูลอย่างรวดเร็ว

อีกวิธีหนึ่งที่ครูมีบทบาทเป็นผู้ดำเนินรายการคือการสนทนาที่มีชีวิตชีวาในหมู่นักเรียน เขาหรือเธอถามคำถามที่สำคัญ ระบุหัวข้อสำหรับการสนทนา ให้ตัวอย่าง และเชิญความคิดเห็น ผลลัพธ์ของการอภิปรายทางวิทยาศาสตร์คือความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของเนื้อหา อารมณ์ที่รุนแรงเป็นที่รู้กันว่าทำให้เกิดการท่องจำในระยะยาว นักเรียนที่พิสูจน์มุมมองทางอารมณ์ในเรื่องที่อยู่ภายใต้การศึกษาจะจดจำแนวทางของความคิดและการโต้แย้ง ตลอดจนตรรกะของฝ่ายตรงข้าม

มหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้

วันนี้ในเกาหลีใต้มีประมาณ 400 สถาบันอุดมศึกษา. ในหมู่พวกเขามีมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดสามแห่งถูกกำหนดโดยตัวย่อ SKY และรวมถึง:

  • มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
  • สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงของเกาหลี
  • มหาวิทยาลัยยอนเซ

มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ก่อตั้งขึ้นในปี 2489 หลังจากรวมสถาบันการศึกษา 10 แห่งที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าด้วยกัน มหาวิทยาลัยโซลเป็นโรงเรียนเก่าสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาหลายหมื่นคน พวกเขากำลังศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ โปรแกรมนิเวศวิทยาและวิศวกรรมศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และดนตรี คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยใช้มุมมองแบบเสรี โดยให้นักศึกษามีอิสระอย่างเต็มที่ตลอดกระบวนการศึกษา กิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งนี้คือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่งออกแบบมาสำหรับการศึกษาระยะยาวและการฝึกงานระยะสั้น

- อุดมศึกษาในเกาหลีใต้

KAIST (สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงของเกาหลี) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในเกาหลีใต้และในเวลาน้อยกว่า 50 ปีของการทำงาน มันได้กลายเป็นหนึ่งในสิบมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียและเป็นหนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก KAIST ตั้งอยู่ในเมือง Daejeon ซึ่งเป็นเมืองบนภูเขาห่างจากกรุงโซลประมาณ 140 กิโลเมตร โปรแกรมการศึกษาของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เน้นไปที่คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า ตลอดจนเทคโนโลยีชีวภาพและไอที อย่างไรก็ตาม KAIST ยังมีแผนกศิลปศาสตร์ที่ให้ความรู้แก่นักข่าว นักวิทยาศาสตร์ทางการเมือง และผู้จัดการทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคต นักศึกษาอาศัยอยู่ในหอพัก 22 แห่งบนพื้นที่กว้างขวางของมหาวิทยาลัย เทศกาลและคอนเสิร์ตเป็นส่วนสำคัญของชีวิตทางวัฒนธรรมของ KAIST

มหาวิทยาลัยยอนเซ เป็นศูนย์วิจัยชั้นนำที่เป็นของเอกชนและเป็นหนึ่งในสามมหาวิทยาลัยชั้นนำในเกาหลีใต้ มหาวิทยาลัยยอนเซมีหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษามากมาย รวมถึงหลักสูตรธุรกิจ MBA โรงเรียนภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนต่างชาติเปิดสอนหลักสูตรหลายร้อยหลักสูตรตั้งแต่ศิลปะและวัฒนธรรมไปจนถึงสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางเทคนิค วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยยอนเซเต็มไปด้วยเมฆสีเขียว ถือว่าเป็นหนึ่งในวิทยาเขตที่งดงามที่สุดในโลก

มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เป็นมหาวิทยาลัยนอกภาครัฐสำหรับผู้หญิงในใจกลางกรุงโซล ก่อตั้งขึ้นในปลายศตวรรษที่ 19 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวาเป็นมหาวิทยาลัยสตรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภารกิจของอีฮวาคือการช่วยให้ผู้หญิงเป็นผู้นำในสภาพแวดล้อมที่เป็นมืออาชีพ มหาวิทยาลัยมีทัศนคติพิเศษต่อประเพณีเพราะก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของโรงเรียนสอนศาสนาสตรี เปิดสอนหลักสูตรด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และธรรมชาติ วิศวกรรม ดนตรี การสอน กฎหมายและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Pohang (POSTECH) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงระดับโลกตั้งอยู่ในเมืองโปฮัง การวิจัยและทุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีและสาขาวิชาเทคนิคเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ POSTECH มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในด้านผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์ คณะวิศวกรรมอุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยังดึงดูดนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกให้มาที่ POSTECH

อุดมศึกษาในเกาหลีใต้

การรับเข้าเรียน

ลักษณะเฉพาะของการรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของเกาหลีใต้ขึ้นอยู่กับหลักการของสถาบันใดสถาบันหนึ่ง บางครั้งก็แตกต่างกัน แต่ก็ยังมีคุณสมบัติทั่วไปอยู่บ้าง

มีนาคมเป็นการเริ่มต้นปีการศึกษาอย่างเป็นทางการในเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยหลายแห่งรับนักศึกษาใหม่ปีละสองครั้ง สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครในช่วง "หมอกสีเหลือง" (ในเดือนมีนาคม เกาหลีใต้จะถูกปกคลุมชั่วครู่ด้วยฝุ่นทรายจากทะเลทรายโกบี) ระยะเวลาการสมัครและการทดสอบการรับเข้าเรียนจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน ผู้ที่วางแผนจะเรียนตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป ควรส่งข้อมูลในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในเกาหลีใต้ยอมรับแฟ้มสะสมผลงานทางอีเมลหรือผ่านแบบฟอร์มใบสมัครพิเศษบนเว็บไซต์ของโรงเรียน

ภาษาเกาหลีเป็นข้อได้เปรียบและไม่ใช่ข้อกำหนดสำหรับนักเรียนต่างชาติ โปรแกรมการศึกษาส่วนใหญ่ต้องการการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นผู้สมัครไม่ว่าในกรณีใดจะต้องมีใบรับรองยืนยัน ระดับความสามารถ ในภาษา: TOEFL หรือ IELTS - ในภาษาอังกฤษ TOPIK - ในภาษาเกาหลี

การทดสอบเป็นวิธีหลักในการคัดเลือกผู้สมัครที่คู่ควร ในเกาหลีใต้ บทความและข้อแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นน่าสงสัย ถือว่ายากต่อการประเมินอย่างเป็นกลาง นั่นเป็นเหตุผลที่รีวิวบริการเขียน Reddit ส่วนใหญ่มาจากนักเรียนในสหรัฐอเมริกาและยุโรป

ดังนั้น หากคุณตัดสินใจไปเรียนที่เกาหลีใต้ตอนนี้ คุณก็ทราบรายละเอียดหลักๆ ของการศึกษาที่นั่นแล้ว เราขอให้คุณโชคดี!

แบ่งปันบทความนี้: