สถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาการศึกษาในญี่ปุ่น

[โฆษณา] โฆษณา

ญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักในฐานะประเทศที่พัฒนาแล้วและมีเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง ดังนั้น จึงอาจดูเหมือนว่าระบบการศึกษาไม่มีที่ติ สามารถฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านต่างๆ ได้ ยังคงห่างไกลจากความเป็นจริง เธ การศึกษาในญี่ปุ่น ต้องทนทุกข์จากความไม่เท่าเทียมกันและเงื่อนไขหลายประการที่ทำให้เด็กได้รับการศึกษาที่เพียงพอได้ยาก ในแง่ของศักยภาพ การศึกษาของญี่ปุ่นจะต้องเปลี่ยนรูปแบบเพื่อปรับปรุงสภาพและผลการศึกษาสำหรับนักเรียนในประเทศ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะและประเด็นของระบบการศึกษาของญี่ปุ่น

สถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาการศึกษาในญี่ปุ่น

ลักษณะเฉพาะของการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นมีช่วงขึ้นๆ ลงๆ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้กลายเป็นผู้นำที่เป็นอิสระและมีความมั่นใจในหลายพื้นที่ของโลก ระบบการศึกษายังรู้จักกันหลายครั้ง จุดที่สำคัญที่สุดมีดังต่อไปนี้:

 • การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังสงครามโลกครั้งที่สองทำให้มีการพัฒนาการศึกษาที่มั่นคงและมั่นคง       
 • แนวทางแบบองค์รวมทำให้ระบบการศึกษาของญี่ปุ่นมีคุณภาพสูง       
 • ระบบการศึกษามุ่งเน้นไปที่วิศวกรรม เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์เป็นหลัก       
 • ญี่ปุ่นได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีการศึกษาสูงเป็นอันดับสองในปี 2558       
 • กฎหมายของญี่ปุ่นรับประกันและสนับสนุนความเป็นไปได้ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันสำหรับนักเรียนที่มีภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน       
สถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาการศึกษาในญี่ปุ่น

ถึงแม้ว่าการศึกษาของญี่ปุ่นจะรับประกันว่าจะมีความสามัคคี ความเท่าเทียม และความเท่าเทียมกันทางสังคม สถานะที่แท้จริงของกิจการก็แตกต่างกัน ระบบการศึกษาในญี่ปุ่นพยายามดิ้นรนเพื่อให้ทันกับความท้าทายสมัยใหม่และจำกัดนักเรียน แทนที่จะให้โอกาสพวกเขาสร้างอนาคตที่เจริญรุ่งเรือง

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในญี่ปุ่น

การศึกษาในญี่ปุ่นมีปัญหาร้ายแรงที่ต้องแก้ไขและแก้ไขเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสภาพการเรียนที่สะดวกสบายและมีผลการเรียนดี ปัญหาทั่วไปของระบบการศึกษาของญี่ปุ่นในปัจจุบันมีดังนี้

สถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาการศึกษาในญี่ปุ่น
สถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาการศึกษาในญี่ปุ่น
 • Exam-Centered Education – คุณลักษณะที่ฉลาดที่สุดของระบบการศึกษาของญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นข้อเสียเปรียบที่ใหญ่ที่สุดคือ คุณลักษณะที่เน้นการสอบเป็นหลัก ในการลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบเข้าด้วยคะแนนสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ยังไม่คำนึงถึงผลการปฏิบัติงานของนักเรียนในโรงเรียนตลอดจนความสำเร็จของกิจกรรมระดับอุดมศึกษาของเขา/เธอด้วย ซึ่งหมายความว่าครูให้ความสำคัญกับการท่องจำเนื้อหาที่น่าเบื่อ ข้ามการอภิปราย โครงการ และกิจกรรมเชิงโต้ตอบอื่นๆ ที่น่าเบื่อมากขึ้น เป็นผลให้นักเรียนไม่สามารถพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะที่สำคัญอื่นๆ       
 • ตารางงานที่ยุ่ง – โรงเรียน วิทยาลัยและวิทยาลัยส่วนใหญ่มีการสอบและแบบทดสอบรายสัปดาห์ ทำให้ไม่มีเวลาสำหรับเสรีภาพและการพักผ่อนสำหรับนักเรียน พวกเขาต้องเรียนหนักในช่วงสุดสัปดาห์และวันหยุดเพื่อให้ทันกับหลักสูตร เนื่องจากนักเรียนจำนวนมากล้าหลังอย่างรวดเร็วด้วยตารางงานที่ยุ่งเช่นนี้ พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้ a บริการเขียนแบบราคาถูก และเข้าชั้นเรียนเสริมที่จัดโดยโรงเรียน สิ่งนี้นำไปสู่การขาดแคลนเวลาว่าง ความเหนื่อยหน่ายของนักเรียน และความเสื่อมโทรมของคุณภาพการศึกษาโดยทั่วไป       
 • ไม่มีคำแนะนำด้านอาชีพ – ระบบที่เน้นการสอบมีผลเสียอีกประการหนึ่งต่อการศึกษาของญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่น admitem เฉพาะนักเรียนที่มีคะแนนดีที่สุดในการสอบเข้าแบบรวมศูนย์ ศักดิ์ศรีของโรงเรียนขึ้นอยู่กับผลงานของนักเรียนในการสอบเข้า ซึ่งหมายความว่าครูในโรงเรียนมีความสนใจในการเตรียมนักเรียนให้สอบผ่านได้ดีและไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ที่ กดดันนักเรียน มันไม่ปล่อยให้เวลาหรือความเป็นไปได้ที่จะคิดเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต แต่จะมุ่งความสนใจไปที่การศึกษาระดับอุดมศึกษาเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าการศึกษาโดยทั่วไปไม่เป็นไปตามหน้าที่หลักและไม่ได้เตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับอนาคตทางอาชีพที่ประสบความสำเร็จ       
 • ข้อจำกัดของหลักสูตรระดับชาติ – ถูกสร้างขึ้นในระดับชาติ ระบบการศึกษาไม่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนได้ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระดับนิติบัญญัติและระดับชาติไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับภูมิภาคหรือโดยโครงการริเริ่มของโรงเรียนเอกชน เนื่องจากการกระทำดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหมายความว่าโรงเรียนและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ จะต้องปฏิบัติตามหลักสูตรที่เป็นหนึ่งเดียวโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์และเงื่อนไข สิ่งนี้นำไปสู่ปัญหาอื่น: นักเรียนไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเรียนด้วยความเร็วและเงื่อนไขที่คล้ายกับที่กำหนดโดยหลักสูตร       
 • วัสดุการศึกษาที่ล้าสมัย – ด้วยเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว และระบบการศึกษาถูกควบคุมและกำหนดในระดับชาติ การศึกษาของญี่ปุ่นล้มเหลวในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและสภาพการศึกษาให้กับนักเรียน       
 • ช่องว่างทางสังคมที่กว้างขึ้น – แม้ว่าระบบการศึกษาของญี่ปุ่นจะรับประกันความเท่าเทียมกันและเป็นหนึ่งเดียวสำหรับนักเรียนทุกคนที่มีภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน ในความเป็นจริงสถานการณ์ตรงกันข้าม ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพิ่มขึ้นพร้อมกับชื่อเสียงและการกู้ยืมเงินในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ดังนั้นชนชั้นล่างจึงแทบไม่มีเงินที่จะลงทะเบียน       

แม้จะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วของระบบการศึกษาของญี่ปุ่นในศตวรรษก่อน สถานะปัจจุบันของระบบก็อยากจะดีขึ้น เนื่องจากระบบการศึกษาของญี่ปุ่นเป็นศูนย์กลางของการสอบ จึงขาดความเกี่ยวข้อง วิธีการเฉพาะบุคคล ทักษะการปฏิบัติที่สอน และผลลัพธ์ที่สำคัญ ไม่เป็นไปตามหลักการความเสมอภาค แนวทางปฏิบัติ และความสมดุลที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้และรับประกัน

แบ่งปันบทความนี้: