Poznaj japońskie wartości kulturowe

Czy znasz wartości kulturowe i moralne Japończyków? W tym artykule przyjrzymy się niektórym wartościom kulturowym, które są dostrzegane i nauczane na lekcjach moralności w japońskich szkołach, a także w życiu codziennym.

Podobnie jak wszyscy inni, Japończycy to indywidualności, każdy z własnym stylem życia, nadziejami i pragnieniami. Mimo to istnieje pewien popularny wzór, który może zdefiniować japoński styl życia, który omówimy w tym artykule.

Jak Japończycy postrzegają swoje wartości kulturowe?

Wartości kulturowe są wysoko cenione w społeczeństwie japońskim, chociaż nie jest to całkowita rzeczywistość, znacznie bardziej widoczne jest stosowanie tych japońskich wartości kulturowych w Japonii niż w innych krajach, które mają swoje wartości kulturowe. Wiemy o tym, ponieważ Japończycy przestrzegają zasad co do joty, czy tego chcą, czy nie.

Ponieważ Japończycy przez lata doświadczali wielu trudności, ich historia jest uważana za główny czynnik stanowiący podstawę wyznawanych przez nich wartości. Niektóre tradycje japońskie opierają się na głębokich korzeniach kulturowych confucionismo oraz w religiach buddyjskich i shinto.

Poznaj japońskie wartości kulturowe

Natura jest również bardzo ceniona w kulturze japońskiej. Główne japońskie wartości są widoczne poprzez meticulosa opiekę, jaką poświęcają ogrodnictwu i krajobrazowi.

Japońskie wartości kulturowe związane z zachowaniami

Samokontrola i samodyscyplina - Japończycy starają się zachować samokontrolę i samodyscyplinę, niezależnie od okoliczności. Są w stanie ukryć swoje uczucia, emocje i reakcje w każdej trudnej sytuacji. Samodyscyplina to zdolność do dążenia do tego, co uważają za słuszne, pomimo pokusy zrobienia czegoś przeciwnego.

Poznaj japońskie wartości kulturowe

Wytrzymałość i cierpliwość Są podstawą dobrego członka społeczeństwa. Oznacza to odłożenie na bok własnych pragnień i zrobienie tego, czego się od ciebie oczekuje. Japończycy starają się znaleźć odpowiedni sposób na dostosowanie własnych pragnień do wymagań innych, unikając w ten sposób obrażania lub niszczenia wizerunku siebie i innych.

Cisza W kulturze japońskiej ci, którzy mówią bardzo mało, są uważani za wiarygodnych. Twoje niewerbalne sygnały i komunikacja są ważniejsze niż komunikacja werbalna. Wierzą, że język pośredni tworzy harmonię społeczną.

Usta jest przyczyną nieszczęścia.

Poznaj japońskie wartości kulturowe

Japońskie wartości obejmujące życie społeczne i zjednoczenie

Pomyśl najpierw o tym, jak Twoje działania wpłyną na innych wokół Ciebie.

 • Grupa jest silniejsza od jednostki..;
 • Harmonia grupy jest ważniejsza niż indywidualne potrzeby;
 • Nie wychylaj się, poznaj swoje miejsce, nie próbuj zmieniać sposobu, w jaki rzeczy są robione;
 • Forma i proces są ważniejsze niż wyniki.
 • Harmonia rozumiana jest jako unikanie bezpośrednich konfrontacji w życiu codziennym;

Hierarquia społeczna i szacunek dla wieku - Wiele zawdzięczamy naszym starszym osobom. Jako takie należy je szanować, cenić i brać pod uwagę w pierwszej kolejności.

Poznaj japońskie wartości kulturowe

Nie kwestionuj osoby "nad tobą" (nauczyciele, szefowie, politycy, członkowie rodzin i zawodów, itp.);

Pokaż wdzięczność we wszystkim co robisz. Pomimo własnych talentów i ciężkiej pracy, żaden sukces, jaki odniesiesz, nie byłby możliwy bez życzliwości i pomocy innych.

A rodzina Jest znacząco doceniana w społecznym punkcie widzenia. Członkowie rodziny zawsze są stawiani ponad innymi w społeczeństwie.

A edukacja jest bardzo ceniony w społeczeństwie japońskim. Zwykle określa to pozycję społeczną i status danej osoby.

Gwóźdź, który się wyróżnia, jest wbijany jako pierwszy

Poznaj japońskie wartości kulturowe

Artykuł jest dopiero w połowie, ale polecamy również przeczytanie:

Japońskie wartości otaczające organizację

Życie jest zawarte we wszystkich rzeczach, nawet przedmiotach. Dlatego używaj przedmiotów w taki sposób, aby w pełni wykorzystały swój potencjał.

 • Nie marnuj jedzenia;
 • Ponownie wykorzystaj stare przedmioty;
 • Zachowaj swoje otoczenie czyste i uporządkowane;

Wszystkie rzeczy są ze sobą powiązane. Zdezorganizowane i dysharmonijne środowisko prowadzi do zdezorganizowanego umysłu i konfliktów.

Subtelność we wszystkich formach jest harmonijna i przyczynia się do ogólnego dobra. Wyrażenie estetyczne, opinie, interesy - wszystko powinno być prowadzone z dyskrecją i dobrym smakiem.

Dążenie do perfekcji. Ta wartość odpowiada za wysoki poziom jakości i usług w Japonii. Japończycy starają się robić wszystko poprawnie i perfekcyjnie, wiedzą, że nie zawsze jest to możliwe.

Poznaj japońskie wartości kulturowe

Co możemy wywnioskować z wartości kulturowych Japonii?

Istnieją wartości, które w istotny sposób służą budowaniu i utrzymywaniu relacji społecznych i biznesowych. Japończycy są poinformowani i przygotowani do stosowania wzajemności, harmonii i organizacji.

Jeśli mamy podsumować japońskie wartości kulturowe, możemy wymienić:

 • Harmonia - harmonia;
 • Coletividade - 集団主義 (shūdanshugi);
 • Hierarchia - 序列の秩序 (joretsu notitsujo);
 • Impermanência -無常観 (mujōkan);
 • Szacunek do starszych - 年配者尊敬 (nempaisha sonkei);

Oczywiście wiele innych wartości może zostać pominiętych, ponieważ istnieje tysiące japońskich pomysłów, kodeksów, lekcji i przysłów, które możemy zastosować w naszym życiu. Co sądzisz o japońskich wartościach kulturowych? Czy pamiętasz o jakiejś, która nie została wymieniona?

Przeczytaj więcej artykułów na naszej stronie

Dziękujemy za przeczytanie! Będziemy jednak bardzo zadowoleni, jeśli spojrzysz na inne artykuły poniżej:

Przeczytaj nasze najpopularniejsze artykuły:

Czy znasz to anime?