Bản dịch và lời của Keep the Heat and Fire Yourself Up ♫ by Fear, and Loathing in Las Vegas

Escrito bởi

Bài đăng này hiển thị Lời bài hát tiếng Nhật FULL (với kanji, hiragana và romaji) Hakyuu Houshin Engi – ♫ Keep the Heat and Fire Yourself Up ♫ by Fear, and Loathing in Las Vegas. In addition, you can also listen Keep the Heat and Fire Yourself Up while reading the lyrics.

Keep the Heat and Fire Yourself Up ♫ by Fear, and Loathing in Las Vegas - Video âm nhạc

  • Anime: Hakyuu Houshin Engi Opening Theme
  • Loại nhạc: Tema de Abertura
  • Tên bài hát: Keep the Heat and Fire Yourself Up
  • Ca sỹ: Fear, and Loathing in Las Vegas


Keep the Heat and Fire Yourself Up ♫ by Fear, and Loathing in Las Vegas - Lời bài hát tiếng Nhật (Kanji, Hiragana) [歌詞]

Xem lời bài hát tiếng Nhật [歌詞] được viết bằng kanji, hiragana và furigana:

Keep the Heat and Fire Yourself Up ♫ by Fear, and Loathing in Las Vegas - Lời bài hát La Mã - Romaji

He said if you wanna talk about your ideal,
You need power that corresponds
With it not even having an ideal to talk about,
That day, I just gave it up

But seeing people living hard, getting heat from their ambitions
Can’t stay as who I am now who can’t think of
A sin-sin-sin-sin-single thing to win
Time to move now~

I want to achieve it
That is why I have to do
What it takes with this hand changing
The length of this feelings to the amount of heat

I’m gonna achieve it regardless of its size
I want to achieve it,
I want to achieve it,
I want to achieve it

Changing the length
Of this feelings to the amount of heat
I’m gonna achieve it no matter how big it is
I believe

That is where
You can find
Whats really worth
[Full Version:]

He said if you wanna talk about your ideal,
You need power that corresponds
With it not even having an ideal to talk about,
That day, I just gave it up

But seeing people living hard, getting heat from their
Ambitions Can’t stay as who I am now who can’t think of
A sin-sin-sin-sin-single thing to win
Time to move now

I want to achieve it, that is why I have to do
What it takes with this hand changing
The length of this feelings to the amount of heat
I’m gonna achieve it regardless of its size

I want to achieve it,
I want to achieve it,
I want to achieve it
Changing the length

Of this feelings to the amount of heat
I’m gonna achieve it no matter how big it is
You done already?
Don’t you wanna win what you hoped for with your own hands?

Then go for it with your strong heart and show it to me
Right here you pigs
If you can’t, then we’re done talking
If you can’t, then we’re done talking

Alright, do your best and cry out loud you pigs! yeah
Don’t you stop even if
You cannot see what is in front of you
If you can’t, then we are done talking

Do your best
And cry out loud
Keep the heat and fire yourself up
Keep on going single minded

You done already?
Seeing people filled with ambition
Getting heat from the power to achieve something big
Can’t stay as who I am now

Who can’t think of a single single single thing to win
Time to move now
I want to achieve it So whatever it takes,
What’s needed is to try hard with my hands

I want to achieve it So whatever it takes,
To get one in this
I believe
That is where

You can find
Whats really worth
To achieve a big one
You need to put that much guts into it

A big foot print to this generation
Let us stomp it yeah

Bản dịch nhạc việt

Đây là bản dịch của bài hát! Bạn cũng có thể xem bản dịch của Hãy giữ cho nhiệt huyết và bùng cháy bản thân ♫ bằng nỗi sợ hãi và sự yêu thương ở Las Vegas bằng các ngôn ngữ khác bằng cách sử dụng bộ chọn bên dưới:

Bây giờ chúng ta hãy xem lời dịch từ bài hát Hãy giữ cho nhiệt huyết và bùng cháy bản thân ♫ bằng nỗi sợ hãi và sự yêu thương ở Las Vegas:

He said if you wanna talk about your ideal,
You need power that corresponds
With it not even having an ideal to talk about,
That day, I just gave it up

But seeing people living hard, getting heat from their ambitions
Can’t stay as who I am now who can’t think of
A sin-sin-sin-sin-single thing to win
Time to move now~

I want to achieve it
That is why I have to do
What it takes with this hand changing
The length of this feelings to the amount of heat

I’m gonna achieve it regardless of its size
I want to achieve it,
I want to achieve it,
I want to achieve it

Changing the length
Of this feelings to the amount of heat
I’m gonna achieve it no matter how big it is
I believe

That is where
You can find
Whats really worth
[Phiên bản đầy đủ:]

He said if you wanna talk about your ideal,
You need power that corresponds
With it not even having an ideal to talk about,
That day, I just gave it up

But seeing people living hard, getting heat from their
Ambitions Can’t stay as who I am now who can’t think of
A sin-sin-sin-sin-single thing to win
Time to move now

I want to achieve it, that is why I have to do
What it takes with this hand changing
The length of this feelings to the amount of heat
I’m gonna achieve it regardless of its size

I want to achieve it,
I want to achieve it,
I want to achieve it
Changing the length

Of this feelings to the amount of heat
I’m gonna achieve it no matter how big it is
You done already?
Don’t you wanna win what you hoped for with your own hands?

Then go for it with your strong heart and show it to me
Right here you pigs
If you can’t, then we’re done talking
If you can’t, then we’re done talking

Alright, do your best and cry out loud you pigs! yeah
Don’t you stop even if
You cannot see what is in front of you
If you can’t, then we are done talking

Do your best
And cry out loud
Keep the heat and fire yourself up
Keep on going single minded

You done already?
Seeing people filled with ambition
Getting heat from the power to achieve something big
Can’t stay as who I am now

Who can’t think of a single single single thing to win
Time to move now
I want to achieve it So whatever it takes,
What’s needed is to try hard with my hands

I want to achieve it So whatever it takes,
To get one in this
I believe
That is where

You can find
Whats really worth
To achieve a big one
You need to put that much guts into it

A big foot print to this generation
Let us stomp it yeah

——————-

Bạn có thích bài hát, lời bài hát và lời dịch của Hakyuu Houshin Engi – ♫ Keep the Heat and Fire Yourself Up ♫ by Fear, and Loathing in Las Vegas? Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này, đừng quên chia sẻ và để lại ý kiến của bạn. Nếu bạn thích nó, hãy đánh dấu trang web để theo dõi thêm tiếng Nhật, tiếng Hàn và các ngôn ngữ khác.


Cách học tiếng Nhật với âm nhạc

Bạn có muốn học tiếng Nhật bằng âm nhạc không Keep the Heat and Fire Yourself Up ♫ by Fear, and Loathing in Las Vegas?

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc hướng dẫn học tiếng Nhật với âm nhạc của chúng tôi. Chúng tôi cũng giới thiệu video dưới đây:

Keep the heat and fire yourself up ♫  by fear, and loathing in las vegas